Hongarije Specialist: Hotels in Boedapest, Campings, Stedenreizen en veel meer!

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Algemene Voorwaarden

TTS Centraal Europa Reizen (TTS V.O.F.) is een online reisagent die via haar websites op naam van de reiziger reserveringen maakt voor accommodaties op campings/vakantieparken in Kroatië en Hongarije zoals een kampeerplaats of een appartement of een mobile home, of anderzijds reserveringen maakt voor hotels, appartementen of villa's in Kroatië en Hongarije.

Voor reserveringen voor de hiervoor genoemde accommodaties treedt TTS Centraal Europa Reizen niet op als reisorganisator/touroperator, maar functioneert TTS Centraal Europa Reizen als reisagent/bemiddelaar tussen u als reiziger en de lokale dienstverlener.

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

TTS Centraal Europa Reizen (KvK nr. 27130979) is aangesloten bij SGR onder deelnemersnummer 3196. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Algemene voorwaarden

Art. 1. Algemene definities

Art. 2. Reserveringen

Art. 3. Betalingen

Art. 4. Annulering

Art. 5. Reisbescheiden

Art. 6. Klachten

Art. 7. Aansprakelijkheid

Art. 8. Huisreglement


Artikel 1. Algemene definities

 1. Reiziger/opdrachtgever: de persoon die via de websites van TTS Centraal Europa Reizen, zoals www.campingshongarije.nl, www.campingskroatie.nl, www.hongarijespecialist.nl en/of www.centraaleuropareizen.eu opdracht geeft tot het tot strand brengen van een overeenkomst met betrekking tot het huren van een accommodatie bij de dienstverlener.

 2. Reisagent: TTS Centraal Europa Reizen (TTS V.O.F.) is degene die in de uitoefening van zijn bedrijf adviseert, informeert en bemiddelt bij de totstandkoming van de overeenkomsten op het gebied van huur van accommodaties tussen de reiziger/opdrachtgever en de dienstverlener.

 3. Dienstverlener: de eigenaar van accommodaties op campings/vakantieparken zoals een kampeerplaats, een appartement of een mobile home en anderzijds de eigenaar van een hotel, een appartement en een villa.

Artikel 2. Reserveringen

 1. De opdrachtgever zal de, voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan, benodigde gegevens betreffende hemzelf en de (eventuele) andere reiziger(s) verstrekken aan de reisagent.

 2. Nadat de opdrachtgever een reservering heeft geplaatst, ontvangt deze een automatisch bericht van de reisagent betreffende de aangevraagde reservering.

 3. Als de reservering bevestigd kan worden ontvangt de reiziger binnen enkele dagen via email een bevestiging in vorm van een factuur. In het geval dat de reservering niet bevestigd kan worden, neemt de reisagent contact met de reiziger op.

Artikel 3. Betalingen

 1. De reiziger ontvangt de factuur van de reisagent betreffende de gemaakte reservering bij de dienstverlener, welk gesplitst is in een aanbetaling en restbetaling. De aanbetaling, zijnde 30% van de huurprijs vermeerderd met de reserveringskosten (€ 20,00), moet binnen de op de factuur vermelde datum (14 dagen) worden voldaan door de reiziger. De restbetaling moet uiterlijk 6 weken voor de dag van vertrek in het bezit zijn van de reisagent.

 2. Bij reservering binnen 6 weken voor aanvang van uw verblijf moet het gehele reserveringsbedrag in één bedrag worden voldaan binnen de op de factuur vermelde datum.

 3. Indien de (aan)betaling niet of niet tijdig wordt voldaan, zendt de reisagent na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de reiziger de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Indien betaling door de reiziger uitblijft, wordt de boeking geannuleerd. De reisagent heeft alsdan het recht de aan de annulering verbonden kosten in rekening te brengen c.q. te verrekenen met de ontvangen aanbetaling(en).

 4. Toeristenbelasting moet ter plekke worden betaald. Als er een uitzondering is, dan wordt op de factuur de uitzondering m.b.t. de toeristenbelasting vermeldt.

 5. Extra diensten die door de reiziger ter plekke worden aangevraagd dienen ter plekke te worden betaald.

Artikel 4. Annulering

 1. De reiziger kan tot vijf (5) dagen na ontvangst van de factuur kosteloos zijn/haar reservering annuleren, mits de reservering niet last-minute is. Een last-minute reservering is een reservering die binnen 28 dagen voor vertrek geplaatst is.

 2. Indien de reiziger een reservering die binnen 28 dagen voor vertrek geplaatst is wil annuleren, gelden de annuleringscondities vermeldt onder artikel 4.4.

 3. Alleen schriftelijke annuleringen worden in behandeling genomen.

 4. Bij een annulering is de reiziger naast de verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:
  1. bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de aankomstdatum: 30% van de reissom;
  2. bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de aankomstdatum:  35% van de reissom;
  3. bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) vóór de aankomstdatum: 40% van de reissom;
  4. bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de aankomstdatum: 50% van de reissom;
  5. bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de aankomstdatum: 90% van de reissom;
  6. bij annulering op de aankomstdatum of later: de volledige reissom.

Artikel 5. Reisbescheiden

 1. Nadat het gehele factuurbedrag aan de reisagent is voldaan ontvangt de reiziger de reisbescheiden in vorm van een voucher (bewijsbrief) per email.

 2. De reisbescheiden bevat gegevens als: periode van verblijf, aantal personen, gereserveerde dienst, adres van de dienstverlener en eventueel opmerkingen over aanvullende betalingen die de reiziger ter plekke moet voldoen.

 3. De reiziger is verantwoordelijk voor geldige reisdocumenten. De reisagent is niet aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet in het bezit zijn van de juiste reisdocumenten: paspoort/identiteitskaart en voucher (bewijsbrief).

 4. Bij latere aankomst en/of vroeger vertrek dan gereserveerd, zal geen restitutie plaatsvinden.

Artikel 6. Klachten

 1. Indien de reiziger bij aankomst tekortkomingen ondervindt bij de accommodatie van de dienstverlener, dient de reiziger dit meteen bij de dienstverlener te melden. Als de tekortkoming ter plekke niet wordt opgelost, dan dient de reiziger tijdens kantooruren contact op te nemen met de reisagent.

 2. Een klachtenrapport dient te worden opgemaakt als er ter plekke geen oplossing wordt gevonden, de reiziger is verplicht binnen 30 dagen na terugkomst het probleem schriftelijk kenbaar te maken aan de reisagent, deze neemt contact op met de dienstverlener om tot een oplossing te komen.

 3. De reisagent is niet aansprakelijk voor de uitkomst van de bemiddeling van de klacht die plaatsvindt tussen de reiziger en de dienstverlener.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. De reisagent neemt bij de uitoefening van haar werkzaamheden als bemiddelaar de zorgplicht van een goede opdrachtnemer in acht.

 2. De reisagent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s).

 3. De reisagent tracht de plaatsbeschrijvingen, beschrijvingen van de accommodaties, de beschrijving van de ligging en de vermelde prijzen zoveel mogelijk op juistheid te controleren. Er kunnen zich, buiten haar medeweten, tussentijdse veranderingen voordoen. Derhalve kan geen daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 4. De reisagent is niet aansprakelijk voor het niet goed uitvoeren van de overeenkomst, indien en voor zover de tekortkomingen in de uitvoering toe te schrijven zijn aan de reiziger. Indien de reisagent jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van vakantiegenot, bedraagt in alle gevallen de vergoeding ten hoogste de door de reisagent gefactureerde diensten.

 5. De reisagent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, verliezen of ongelukken tijdens de vakantie.

 6. In het (vroege) voor- en (late) naseizoen bestaat er de mogelijkheid dat de dienstverlener genoodzaakt is bepaalde faciliteiten, zoals zwembad, restaurant, winkel, animatie buiten gebruik te stellen. Als dit het geval is, is de reisagent hiervoor niet aansprakelijk.

Artikel 8. Huisreglement

 1. De reiziger is verplicht zich aan het huisreglement van de dienstverlener te houden. De gasten die hinder of overlast veroorzaken kunnen door de dienstverlener van het terrein worden verwijderd zonder recht op terugbetaling.
Top